СС 9 - Приложение 4

ОТЧЕТ
за паричния поток
на ............................
за .............................

Наименование на потоците
текуща година
предходна година
а
1
2
I. Наличност на парични средства в началото на периода    
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
А. Постъпления от нестопанска дейност    
1. Получени дарения под условие    
2. Получени дарения без условие    
3. Постъпления от членски внос    
4. Постъпления от осигурителни предприятия    
5. Получени обезщетения за застраховане    
6. Постъпления от банкови и валутни операции    
7. Други постъпления    
Всичко постъпления от нестопанска дейност    
Б. Плащания за нестопанска дейност    
1. Изплатени дарения    
2. Изплатени заплати    
3. Изплатени осигуровки    
4. Плащания по банкови и валутни операции    
5. Плащания за услуги    
6. Други плащания    
Всичко плащания за нестопанската дейност    
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност    
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
А. Постъпления от стопанска дейност    
1. Постъпления от продажба на активи и услуги    
2. Постъпления от клиенти    
3. Постъпления от банкови и валутни операции    
4. Други постъпления    
Всичко постъпления от стопанска дейност    
Б. Плащания за стопанската дейност    
1. Плащания за услуги и за придобити активи    
2. Плащания към доставчици    
3. Изплатени данъци    
4. Плащания по банкови и валутни операции    
5. Други плащания    
Всичко плащания за стопанската дейност    
В. Нетен паричен поток от стопанската дейност    
IV. Наличност на парични средства в края на периода    
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА    
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене