СС 9 - Приложение 5

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на .............................
за ..............................

Показатели
Основен капитал
Р Е З Е Р В И
Общо собствен капитал
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите
Целеви резерви
Общи резерви
Други резерви
Салдо в началото на отчетния период          
1. Последваща оценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.:          
а) увеличение          
б) намаление          
2. Последващи оценки на финансови инструменти в т.ч.:          
а) увеличение          
б) намаление          
3. Промени в счетоводната политика, грешки и други          
4. Други изменения в собствения капитал          
Салдо към края на отчетния период          
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене