СС 13 - Приложение 2

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
(двустранен)
на .......................................... в ликвидация
за ..........................................

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Сума (хил.лв.)
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
Сума (хил.лв.)
текуща година
предходна година
текуща година
предходна година
а
1
2
а
1
2
I. РАЗХОДИ ПО ЛИКВИДАЦИЯТА     I. ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДАЦИЯТА    
Държавни разходи     Приходи от продажби на:    
Разходи за издръжка на ликвидаторите     а/ дълготрайни материални активи    
Разходи за персонала     б/ дълготрайни нематериални активи    
Разходи за осребряване на имуществото     в/ материални запаси    
Балансова стойност на продадените активи /без продукция/     Финансови приходи    
Разходи за издръжка на собствениците     Други приходи    
Финансови разходи     ВСИЧКО ЗА ГРУПА I:    
Други разходи, свързани с ликвидацията          
ВСИЧКО ЗА I:        
II. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ        
III. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА     II. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ    
IV. ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ     III. ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ    
ВСИЧКО (I+III+IV)     ВСИЧКО (I+III)    
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене