СС 13 - Приложение 3

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на ..........................................в ликвидация (в хил. лв)

Наименование на паричните потоци
Текущ период
Предходен период
Постъпления
Плащания
Нетен поток
Постъпления
Плащания
Нетен поток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията            
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти            
Парични потоци, свързани с разчети с персонала            
Парични потоци, свързани с финансови институции            
Парични потоци, свързани с държавни органи            
Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори            
Парични потоци, свързани със собствениците            
Всичко парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията (А)            
Б. Парични потоци свързани със сделки по време на ликвидацията            
Парични потоци, свързани с контрагенти            
Парични потоци, свързани с финансови активи            
Парични потоци, свързани с разчети с персонала            
Парични потоци, от лихви, неустойки, комисионни, дивиденти и други подобни            
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики            
Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалбата            
Други парични потоци от ликвидационна дейност            
Всичко парични потоци от сделки по време на ликвидацията            
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)            
Г. Парични средства в началото на периода            
Д. Парични средства в края на периода            
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител:........................

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене