СС 34 - Приложение 3

Примери за използване на приблизителни оценки в междинните финансови отчети

Материални запаси

1. Към междинните дати на отчитане не могат да не се изискват пълни процедури за оценка на материалните запаси, въпреки че те могат да бъдат извършени в края на отчетния период. Може да бъде достатъчно да се направят приблизителни оценки към датите на междинно отчитане, основаващи се на брутния приход от продажби. По същия начин към датите на междинно отчитане предварително могат да се оценяват материалните запаси от LIFO чрез използване на представителни мостри за всеки клас или група от материални LIFO запаси и използвайки инфлационни индекси.

Класификация на краткотрайните и дълготрайните активи и пасиви

2. Към годишните дати за отчитане предприятията могат да извършват по-задълбочено изследване за класифициране на активите и пасивите като краткотрайни или дълготрайни, отколкото към междинните дати за отчитане.

Резерви

3. За определянето на дадени резерви предприятията понякога ангажират външни експерти, за да определят годишните им размери. При извършването на приблизителни оценки към междинните отчетни периоди не е задължително ангажирането на външни експерти, тъй като извършването на подобни приблизителни оценки има за цел осъвременяване на предходните годишни оценки и на определените резерви.

Условни задължения

4. Измерването на условни задължения може да включва мненията на правни експерти или други консултанти. Официалните отчети от независими експерти понякога се получават и по отношение на условните задължения. Такива становища относно съдебни спорове, искове, оценки и други условни задължения могат да не са необходими към датите на междинно отчитане.

Преоценки

5. СС 16-Дълготрайни материални активи, позволява като алтернативно третиране преоценката на дълготрайните материални активи съгласно справедливата им стойност. За тези преоценки едно предприятие може да разчита на професионално квалифицирани оценители към годишните дати на отчитане.Такива преоценки към датите на междинно счетоводно отчитане не се препоръчват.

Вътрешнофирмено изравняване на разчетите

6. Вътрешнофирмени салда, които се изравняват по-подробно при изготвянето на консолидирани финансови отчети в края на финансовата година, могат да бъдат изравнени на по-ниско ниво на подробност при изготвянето на консолидирани финансови отчети към дадена дата на междинно счетоводно отчитане.

Специализирани отрасли

7. Поради сложността, високата цена и време междинните оценки при специализираните отрасли могат да бъдат по-малко точни, отколкото в края на финансовата година.

Информационен бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.
Please wait

Контакти

Адрес:

гр. София, ул. Иван Сусанин 45А

гр. София, бул. България 98, офис 1-15

E-mail: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

телефон: 

0879 30 30 48

0877 77 88 07

 

Търсене